Què és la FPC

“Europa necessita una plataforma que capitalitzi el coneixement i l’experiència acumulada pels especialistes en incendis forestals i en ecologia del foc, i compartir-ho amb altres professionals tant a nivell nacional com internacional i és amb aquesta vocació que neix la nostra fundació”.

Marc Castellnou, President de la Fundació Pau Costa.

La Fundació d’Ecologia del Foc i Gestió d’Incendis Pau Costa Alcubierre (FPC) neix el gener de 2011, després de més d’un any de gestació i amb l’ambició de ser una plataforma d’informació en gestió d’incendis forestals a l’hora que un instrument de difusió i recerca de l’ecologia del foc.

La història de les entitats lligades als incendis forestals i dels especialistes en incendis forestals (centres de recerca, serveis d’extinció, centres de formació, societat en general, etc.) ha donat un pas endavant en els darrers anys. Molts d’aquests organismes i d’aquestes persones s’han posat en contacte en la darrera dècada, tot intercanviant coneixements i experiències, en forma de jornades, congressos, classes magistrals i entrenaments operatius. Aquests intercanvis sempre concloïen amb certes necessitats comunes: l’agilització de la comunicació entre la comunitat dels incendis forestals, la facilitació d’intercanvis entre els diversos organismes a diferents nivells per millorar la gestió dels incendis forestals i la capitalització de l’experiència acumulada. Per tal d’omplir aquests buits en l’àmbit dels incendis forestals, experts d’arreu de l’Estat espanyol i de tot el món en la matèria van recomanar la creació d´una plataforma comuna, que avui ja és una realitat: la Fundació d’Ecologia del Foc i Gestió d’Incendis Pau Costa Alcubierre.

Objectius de la FPC

La investigació en el camp de l’ecologia dels incendis forestals, la creació de coneixements, d´eines i tècniques per a la gestió dels incendis forestals, i la canalització d’aquests coneixements a tot el món tècnic mitjançant la formació i altres instruments de divulgació.

Projecció internacional

Tot i que la FPC neix a Catalunya, terra vinculada tant socialment com ecològicament al foc, vol abastar tot el territori estatal, així com també projectar-se internacionalment. És per aquest motiu que la FPC té col·laboradors en diferents països europeus amb una llarga història d’incendis forestals: Portugal, França, Alemanya, Itàlia, Suècia, etc. L’àmbit d’actuació de la FPC té, per tant, una perspectiva internacional, amb la voluntat d’arribar també a les zones on no es té accés a aquest coneixement, com ara els països del Sud. Tot això implica establir lligams amb les diferents organitzacions, tant governamentals com no governamentals, per tal d’incidir i fer conèixer la FPC arreu.

A qui ens dirigim

Els grans col·lectius als quals estan dirigits els objectius, i dels quals gaudirem de la màxima participació són: el món social, el món operatiu i el món acadèmic. Coordinar aquest tres móns és part de la tasca i l´objectiu de la Fundació Pau Costa.

 • El món social

  Els incendis forestals del segle XXI han deixat de ser una emergència estrictament rural per passar a ser una emergència amb un gran impacte en la societat. És per això, que cal generar una nova cultura del foc. Cal incidir en els valors del medi natural i la interacció que aquests tenen amb la societat civil. Per això és molt important dur a terme campanyes d’informació, divulgació i comprensió de l´emergència i les solucions que aquesta requereix. Cal desenvolupar programes de percepció del risc i fer èmfasi en les polítiques per mitigar-lo i allunyar-lo dels ciutadans.

  el món social
 • El món operatiu

  La lluita contra els incendis forestals s´ha convertit en una història d´èxits però també de fracassos. La paradoxa de l’extinció és ja avui dia un mur infranquejable per a molts sistemes d´extinció, que requereix reconduir el concepte d´extinció cap a un sistema global de l´emergència per fer front als grans incendis forestals d´alta intensitat. Cal que les organitzacions siguin capaces d’acumular experiència i compartir aquesta d´informació entre elles. Analitzar, compartir les lliçons apreses, i entendre el passat per corregir els errors i actuar en el futur.

  el món operatiu
 • El món acadèmic

  La recerca al voltant dels incendis forestals en els darrers anys està sent molt àmplia i ha donat grans resultats que ajuden a entendre l´afectació que causa el pas del foc en els nostres ecosistemes. És per aquest motiu que la recerca ha de continuar generant treballs que permetin entendre el rol del foc com a actor dels ecosistemes i puguin resoldre els interrogants que tan el món operatiu com la societat en general necessiten entendre per a conviure amb l´element foc.

  el món acadèmic