Missió i Valors

Visió

Visió

La Fundació Pau Costa vol liderar un canvi profund en la percepció que la ciutadania té del foc a través de la divulgació de coneixements en l’ecologia del foc i en la gestió d’incendis forestals, des de l’àmbit tècnic i de recerca, posant-los a l’abast del món operatiu i de la societat en general.
Vol ser al mateix temps una plataforma de referència a escala internacional que faci possible l’intercanvi d’informació, de manera que també pugui ser accessible per a comunitats menys afavorides.

Missió

Missió

L’estudi i el desenvolupament de coneixements, tècniques i eines per la gestió i actuació davant els incendis forestals i la formació de personal en aquest camp.
La captació i difusió de coneixements dins l’àmbit de l’ecologia i la gestió dels incendis forestals, així com l’estudi del seu comportament i de les causes que els originen.
Liderar un canvi des del concepte de prevenció d’incendis cap a un concepte de paisatges resistents al foc.
Mantenir una visió global de l’entorn internacional per ser el referent i punt de coordinació, intercanvi i transferència de coneixements en els camps de la investigació de l’ecologia del foc i la gestió i actuació davant els incendis forestals.
Establir aliances estratègiques i convenis amb entitats i organismes líders en les mateixes línies d’activitat, generadores de sinèrgies per obtenir la màxima excel·lència en els resultats.

Valors.

  • Acció. Treballar perquè les idees i els projectes en l’àmbit dels incendis forestals es converteixin en realitats.

  • Il·lusió. El convenciment i motivació del Patrons, dels Fundadors, de l’Equip Tècnic i de tota aquella gent que han dipositat el seu entusiasme en la Fundació Pau Costa és el veritable motor del nostre treball.

  • Lideratge. Comptar amb patrons i fundadors amb una gran bagatge de coneixements, experiència i professionalitat en el món dels incendis forestals i una llarga trajectòria de treball en equip.

  • Flexibilitat. Gran capacitat d’adaptació, cercant noves idees i punts de vista per evolucionar i millorar en el l’àmbit dels incendis forestals, amb una actitud positiva envers el canvi.

  • Transcendència. Voluntat de liderar canvis profunds en el món dels incendis forestals i la seva percepció per la societat.