Col.labora amb FPC

El recolzament individual de persones com tu, ens ajuda a continuar desenvolupant projectes, estudis i investigació, i complir també amb la missió de fer arribar als coneixaments i la tecnologia a persones, col.lectius i països que no el tenen al seu abast.

Membre de la FPC

El compromís dels membres de la PFC permet dur a terme projectes i accions per assolir els objectius fundacionals (link als objectius fundacionals) de la Pau Costa Foundation. La Pau Costa Foundation es compromet treballar en benefici de la comunitat d'incendis forestals a nivell nacional i internacional, del medi ambient i de la societat en general amb les aportacions anuals dels seus membres.

La Pau Costa Foundation es compromet, també, a mantenir informats els seus Membres dels esdeveniments, actes, formacions, publicacions, etc. que crea del seu interès.

Els Membres de la PFC aporten una quota anual de 60 € que es renova automàticament, a no ser que el Membre de la PFC indiqui el contrari. Entre abril i juny de lany següent a la donació, la Pau Costa Foundation enviarà el Certificat de Donació als seus Membres.

Escriu-nos a members@paucostafoundation.org per aclarir qualsevol dubte relacionat amb els paràgrafs anteriors, tant si ets Membre de la PCF com si no ho ets.

Fes-te membre de la FPC

Donacions puntuals

Les donacions són un mitjà necessari de moltes fundacions per obtenir els recursos econòmics necessaris per realitzar els objectius fundacionals (link als objectius fundacionals). Amb aquesta col·laboració econòmica, la Pau Costa Foundation es compromet a continuar desenvolupant projectes, estudis, investigació, formació i divulgació en l'àmbit dels incendis forestals.

Per col·laborar pots fer una contribució econòmica puntual de la quantitat que vulguis. Entre abril i juny de l´any següent a la donació, la Pau Costa Foundation enviarà el Certificat de Donació als seus Membres.

Escriu-nos a donacions@paucostafoundation.org per aclarir qualsevol dubte relacionat amb els paràgrafs anteriors.

Fes un donatiu