Donació única

Vull deduir la meva aportació en la declaració de la renda

Vull que la meva aportació es destini a:

Contribuir en la realització de tallers de sensibilització d'incendis forestals a escoles
Ajudar a reduir l'impacte dels incendis forestals a través de projectes col·lectius i accions puntuals
Donar suport a la recerca científica d'incendis forestals
Projectes operatius per la lluita contra incendis forestals

Accepto que la meva donació sigui pública
Accepto la Politica de Privacitat de la FPC (*)

Tant les quotes de Membre de la PFC com les donacions puntuals es consideren mecenatges. Actualment, els beneficis fiscals per als mecenes de les fundacions són:

a) En cas de persones físiques:

  • El 2015: Deducció de la quota de l'IRPF del 50% dels primers 150 euros. A partir d'aquesta xifra, el que excedeix, deducció del 27,5%.
  • A partir del 2016: Deducció de la quota de l'IRPF el 75% dels primers 150 euros., I la resta el 30%.
  • Donacions recurrents: a partir del 3r any, 75% sobre els primers 150 euros, i el 35% sobre la resta encara que si la fidelització del tercer any es produeix el 2015, serà de només del 32,5%.

b) En cas de persones jurídiques:

  • Deducció del 35% del donatiu en la quota íntegra de l'IS.
  • Si es fan donatius cada any: a partir del 3r any, si els imports aportats són d'igual o superior valor, la desgravació ascendeix al 40% dels diners aportats. Si el tercer any és l'exercici 2015 la deducció serà del 37,5%.

Més informació fiscal per mecenes (persones jurídiques i persones físiques): Beneficis Fiscals per als Mecenes de les Fundacions i Administracions Públiques


Codi antispam

(*) Camps obligatoris

Responsable:

Identitat: Fundació d'Ecologia del Foc i Gestió d'Incendis Pau Costa Alcubierre
NIF: G55536098
Dir. fiscal: c/ del Castell, 11 baixos, 43746, Tivissa (Tarragona).
Dir. postal: Av. Mossèn Cinto Verdaguer, 42 bxs 2A, 08552 Taradell (Barcelona)
Correo elect: info@paucostafoundation.org

Les dades proporcionades en aquest formulari es conservaran mentre es mantingui l'intercanvi d'informació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació d'Ecologia del Foc i Gestió d'Incendis Pau Costa Alcubierre estem tractant les seves dades personals i,​ per tant​,​ té dret a accedir a les seves dades personals, ​a ​rectificar les dades inexactes o ​a ​sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.
Has d'omplir el camp nom empresa o particular
Has d'omplir el camp email
Email incorrecte
Has d'omplir el camp telèfon
Telèfon incorrecte
Has d'omplir el camp adreça
Has d'omplir el camp codi postal
Has d'omplir el camp ciutat
Has d'omplir el camp província
Has d'omplir el camp país
Has d'omplir el camp import donació
Import incorrecte
Has de seleccionar la forma de pagament
Has d'acceptar Politica de Privacitat de la FPC
Has d'omplir el camp codi antispam