Inscripció

Colònies MEFITU

Durada: 04/07/016 – 08/07/2016
Preu: 270 €


Dades del nen/a
Dades del tutor
Sistema de pagamentAtès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, autoritzo (com a pare, mare o tutor) a la Fundació PCF i al Club Muntanyenc Sant Cuagt, al fet que pugui aparèixer en imatges corresponents a activitats organitzades per la Fundació i el Club i publicades en llocs webs, vídeos i fotografies destinades a la difusió pública (diaris, revistes, exposicions, etc.), incloent la publicació d'aquests materials en les xarxes socials (Facebook, twitter, etc) en què la Fundació Pau Costa o El Club Muntanyenc Sant Cugat tinguin un compte obert, amb caràcter no comercial tant de la Fundació PCF com del Club Muntanyenc Sant Cugat. (*)


Has d'omplir el camp nom del nen/a
Has d'omplir el camp cognoms del nen/a
Selecciona el sexe del nen/a
Seleccione l´any de naixement del nen/a
Has d'omplir el camp targeta sanitaria
Seleccioni la relació amb el nen/a
Has d'omplir el camp nom del tutor
Has d'omplir el camp cognom del tutor
Has d'omplir el camp dni del tutor
Has d'omplir el camp adreça
Has d'omplir el camp codi postal
Has d'omplir el camp ciutat
Has d'omplir el camp província
Has d'omplir el camp país
Has d'omplir el camp email
Email incorrecte
Has d'omplir el camp telèfon
Telèfon incorrecte
Has d'omplir el camp telèfon alternatiu
Telèfon incorrecte
Has de seleccionar la forma de pagament
Has d´acceptar les condicions de participació
Has d´acceptar els drets d´imatge
Has d'omplir el camp codi antispam
(*) Camps obligatoris

Responsable:

Identitat: Fundació d'Ecologia del Foc i Gestió d'Incendis Pau Costa Alcubierre
NIF: G55536098
Dir. fiscal: c/ del Castell, 11 baixos, 43746, Tivissa (Tarragona).
Dir. postal: Av. Mossèn Cinto Verdaguer, 42 bxs 2A, 08552 Taradell (Barcelona)
Correo elect: info@paucostafoundation.org

Les dades proporcionades en aquest formulari es conservaran mentre es mantingui l'intercanvi d'informació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació d'Ecologia del Foc i Gestió d'Incendis Pau Costa Alcubierre estem tractant les seves dades personals i,​ per tant​,​ té dret a accedir a les seves dades personals, ​a ​rectificar les dades inexactes o ​a ​sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.