Taller WWF incendios forestales

20130408_WWF01

[SP] El pasado 8 de Abril, la organización de conservación de la naturaleza World Wild Fund for Nature (WWF) celebró un “Taller sobre incendios forestales” en el que participaron diversos expertos en la materia, entre los que se incluían: investigadores, gestores, miembros de diferentes administraciones y al que fue invitada la Fundación Pau Costa como participante. Los temas tratados se centraron en la vulnerabilidad de las masas forestales frente a los Grandes Incendios Forestales realizando una más que interesante lluvia de ideas sobre problemática, causas, objetivos y posibles soluciones a implementar en diferentes ámbitos. De todas estas aportaciones, WWF realizará una síntesis, elaborando un documento final en el que se reflejarán las conclusiones del taller.

[CAT] El passat 8 d’abril, l’organització de conservació de la natura World Wild Fund for Nature (WWF) va celebrar un “Taller sobre incendis forestals” en el qual van participar diversos experts en la matèria, entre els quals s’incloïen: investigadors, gestors, membres de diferents administracions i on la Fundació Pau Costa va ser convidada  com a participant. Els temes tractats es van centrar en la vulnerabilitat de les masses forestals enfront dels grans incendis forestals realitzant una més que interessant pluja d’idees sobre problemàtica, causes, objectius i possibles solucions a implementar en diferents àmbits. De totes aquestes aportacions, WWF realitzarà una síntesi, elaborant un document final en què es reflectiran les conclusions del taller. 

[ENG] On April 8, the conservation organization of nature World Wild Fund for Nature (WWF) held a “Workshop on forest fires” involving several experts, among which included researchers, managers, members of different administrations and where the Pau Costa Foundation was invited as an other expert participant. Topics focused on the vulnerability of forests against wildfires made ​​a very interesting brainstorm problems, causes, objectives and possible solutions to be implemented in different areas. Of these contributions, WWF made ​​a synthesis, producing a final document which will reflect the conclusions of the workshop.

IMG 1621

 

MeFiTu – Alt Empordà 2012

Dins el marc del projecte EduFoc “la lliçó de l’Empordà cremat”, gestionat pels Serveis Educatius de l’Alt Empordà, la Fundació Pau Costa amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha realitzat el projecte MeFiTu amb els alumnes de 14 escoles dels municipis d’Agullana, Biure, La Vajol, Boadella d’Empordà, Capmany, Sant Climents Sescebes, Espolla, Darnius, La Jonquera, Pont de Molins, Vilanant, Cistella, Avinyonet de Puigventós i Llers. Un total de 202 infants i els respectius mestres han gaudit del projecte, que s’ha estructurat en 3 fases:

1. Primera fase: conscienciació del professorat. Els dies 6 i 13 de novembre es va convocar als mestres de les escoles per tal d’explicar-los els conceptes bàsics que causen els incendis forestals, les seves conseqüències en el territori i la seva evolució en els darrers anys. A més a més, es va realitzar una visita a camp per tal d’explicar in situ la problemàtica dels incendis forestals. L’objectiu va ser formar els professors perquè transmetéssin aquesta informació a les aules abans d’iniciar la segona fase del projecte.

2. Segona fase: taller a les escoles. Durant la Setamana de la Ciència (del 19 al 23 de novembre), es van treballar a l’aula els conceptes abans citats amb els alumnes de les escoles, i es va realitzar un taller experimental al pati de les escoles per mostrar el comportament del foc i les conseqüències que se’n deriven.

Post al bloc de l’Escola de Ponts de Molins, després del taller MeFiTu (és molt bonic!)

Continuar leyendo “MeFiTu – Alt Empordà 2012”

Video – Marc Castellnou interviewed by the Boston Consulting Group

Article image

Video/entrevista del Boston Consulting Group a Marc Castellnou sobre Risk Management en incendios forestales. Una visión amplia, distinta pero complementaria a la realidad de los incendios forestales que estamos sufriendo este verano.

Ver: ENTREVISTA COMPLETA 

Video/interview from Boston Consulting Group to Marc Castellnou on the topic of  Risk Management on wildfires . A broad view, different but complementary to the reality of wildfires we are facing this summer.

Link: INTERVIEW

Vídeo/entrevista del BostonConsulting Group a Marc Castellnou sobre Risk Management en incendis forestals. Una visió amplia, diferent però també complementaria a la realitat dels incendis forestals que estem patint aquest estiu.

Veure: ENTREVISTA COMPLETA 

Primeras Obras de Arte cedidas a la FPC

El proyecto Art&Fire empieza a dar sus frutos!

En los últimos meses, diversos artistas, dibujantes e ilustradores han participado en el proyecto Art&Fire realizando varias obras que podéis consultar en la GALERIA DE OBRAS CEDIDAS DEL PROYECTO ART&FIRE. Os animamos a qué les echéis un vistazo y dejéis comentarios y opiniones de las obras! Seguro que sus autores os lo agradecerán!

Os recordamos que en la web de la FPC encontraréis las bases para participar en el proyecto Art&Fire, así como los objetivos del proyecto y las cartas para hacer la mayor difusión posible.

Queremos aprovechar esta publicación para agradecer a las personas que de manera altruista están colaborando en la imagen de la FPC, ya que ni la programación ni el diseño de la nueva web hubiera sido posible sin sus concimientos! Gracias!