Quema prescrita en la Reserva Nacional de Caza Boumort

[ESP] El pasado jueves 2 de marzo se realizó la primera quema controlada (13 ha aprox) en la Reserva Nacional de Caza de Boumort, en el término municipal de Abella de la Conca (Pallars Jussà). El Grupo Especial de Prevención de Incendios Forestales (GEPIF), con la colaboración del personal de la Reserva y de los Agentes Rurales, fue el encargado de realizar esta quema.

Bpumort_5

El objetivo principal de la actuación es la mejora del hábitat de la fauna, con especial interés por el ciervo, una de las especies más emblemáticas de la Reserva.

Boumort_2

Esta actuación se ha llevado a cabo siguiendo las propuestas del Trabajo Final de Grado de Ingeniería Forestal (Universidad de Lleida) La mejora del hábitat del ciervo (Cervus elaphus) a partir del manejo del fuego en la Reserva Nacional de Caza de Boumort (Autora Carla Vilarasau Rives) en el que la Pau Costa Foundation (PCF) y el Grupo de Apoyo de Actuaciones Forestales (GRAF) de Bombers de la Generalidad de Catalunya, colaboraron desde su inicio.

Para la Pau Costa Foundation es todo un reto poder participar en trabajos como este. Proyectos que en sus inicios puedan parecer puramente académicos pero que finalmente se hagan realidad y aporten así su granito de arena en la introducción de las quemas prescritas como herramienta de gestión y mejora del hábitat de la fauna.

 

[CAT] El passat dijous 2 de març es va realitzar la primera crema controlada d’unes 13 ha a la Reserva Nacional de Caça de Boumort, al terme municipal d’Abella de la Conca (Pallars Jussà). La va efectuar el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) amb la col·laboració del personal de la Reserva i dels Agents Rurals.

Boumort_4

L’objectiu principal de l’actuació és la millora de l’hàbitat de la  fauna, amb especial interès pel cérvol, una de les espècies més emblemàtiques de la Reserva.

Boumort_1

Aquesta  pràctica s’ha dut a terme seguint les actuacions proposades al Treball Final de Grau d’Enginyeria Forestal per la Universitat de Lleida  titulat “La millora de l’hàbitat del cérvol (Cervus elaphus) a partir del maneig del foc a la Reserva Nacional de Caça de Boumort” (Autora: Carla Vilarasau Rives), en el qual la Pau Costa Foundation (PCF) i el Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF) de Bombers de la Generalitat de Catalunya, hi van col·laborar des del seu inici.

Per a la PCF és tot un repte poder participar en treballs com aquest. Projectes  que en els seus inicis puguin semblar purament acadèmics però que finalment es facin realitat i aportin d’aquesta manera el seu granet de sorra a la introducció de les cremes prescrites com a eina de gestió i millora del hàbitat de la fauna.

Nota de premsa: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/299234/ca/crema-controlada-reserva-nacional-caca-boumort-per-millorar-lhabitat-fauna.do