PATT – Pla de Manlleu

Facebooktwitterlinkedin

IMG_5849

El passat dia 1 de Desembre vam desenvolupar una jornada emmarcada en el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del Departament d’Agricultura,  Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu d’aquestes xerrades és el de poder transferir el coneixement adquirit en el camp dels incendis forestals a organismes locals. En aquesta sessió al Pla de Manlleu (Aiguamúrcia) i tal com citava el programa de la convocatòria vam centrar les nostres ponències en el registre i l’estudi dels Grans Incendis Forestals a Catalunya, que ha permès  tipificar el comportament dels incendis per millorar la resposta operativa dels mitjans d’extinció i la planificació de les infraestructures de prevenció i pre-extinció.

L’estreta col·laboració entre els planificadors d’infraestructures de prevenció i els usuaris finals d’aquestes infraestructures (sistema d’extinció), proporciona una millora  notable de l’eficàcia d’aquestes obres.

IMG_5854L’execució pràctica de les obres requereix un enorme impuls per part de tots els organismes i persones que  comparteixen la titularitat i la responsabilitat de gestió de l’espai forestal. Així doncs, cal coordinar els esforços aportats des de tots els àmbits per a desenvolupar ordenadament les actuacions previstes a la planificació i buscar les sinèrgies entre tots els  interessos (d’ús públic i privats) per convergir en la correcta execució de les infraestructures de prevenció i pre-extinció.

La jornada al Pla de Manlleu ens va permetre estar molt en contacte amb tots els assistents, ja que les xerrades, lluny de ser unes classes magistrals on uns parlen i els altres escolten, van desenvolupar-se en un debat constant entre ponents i assistents, fet que va enriquir molt tots els continguts.

Cal destacar que els assistents eren principalment membres d’ADFs o responsables d’extinció d’incendis a nivell local, que a més tenen al seu càrrec la gestió d’hàbitats forestals a nivell municipal.

Per saber més informació de les jornades PATT, recomenem visitar la web: www.ruralcat.net

Volem agrair la tasca i col·laboració de l’ADF 111 – Pla de Manlleu

image_pdf_small  PATT_Pla de Manlleu

[ESP] El pasado día 1 de Diciembre desarrollamos una jornada enmarcada en el Plan Anual de Transferencia Tecnológica (PATT) del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de Catalunya.
 
El objetivo de estas charlas es el de poder transferir el conocimiento adquirido en el campo de los incendios forestales en organismos locales. En esta sesión el Pla de Manlleu (Aiguamúrcia) y tal como citaba el programa de la convocatoria centramos nuestras ponencias en el registro y el estudio de los Grandes Incendios Forestales en Catalunya, que ha permitido tipificar el comportamiento de los incendios para mejorar la respuesta operativa de los medios de extinción y la planificación de las infraestructuras de prevención y preextinción.

La estrecha colaboración entre los planificadores de infraestructuras de prevención y los usuarios finales de estas infraestructuras (sistema de extinción), proporciona una mejora notable de la eficacia de estas obras.

La ejecución práctica de las obras requiere un enorme impulso por parte de todos los organismos y personas que comparten la titularidad y la responsabilidad de gestión del espacio forestal. Así pues, es necesario coordinar los esfuerzos aportados desde todos los ámbitos para desarrollar ordenadamente las actuaciones previstas en la planificación y buscar las sinergias entre todos los intereses (de uso público y privados) para converger en la correcta ejecución de las infraestructuras de prevención y preextinción.

La jornada en el Plan de Manellu nos permitió estar muy en contacto con todos los asistentes, ya que las charlas, lejos de ser clases magistrales donde unos hablan y otros escuchan, desarrollaron en un debate constante entre ponentes y asistentes, hecho que enriqueció mucho todos los contenidos.

Cabe destacar que los asistentes eran principalmente miembros de ADFs o responsables de extinción de incendios a nivel local, que además tienen a su cargo la gestión de hábitats forestales a nivel municipal.
 
Para saber más información de las jornadas PATT, recomendamos visitar la web: www.ruralcat.net

Queremos agradecer la labor y colaboración del ADF 111 – Pla de Manlleu

Facebooktwitterlinkedin

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *